חברות סליקה בישראל – קבלת מספר ספק אשראי

לצורך סליקה באינטרנט הנך נדרש למספר ספק אשראי אינטרנטי

על מנת לסייע לך בנושא ההתקשרות מול חברות האשראי וקבלת מספרי ספק אשראי, לרשותך מידע לקידום התהליך:
בישראל פועלות  3 חברות אשראי : לאומי קארד, כאל וישראכרט.
בתור בית עסק, על מנת שתוכל לחייב את לקוחותיך באמצעות כרטיסי אשראי יש לחתום על הסכם עם חברת אשראי אחת לפחות ולסכם עימה תנאים ועלויות.
כל אחת מחברות האשראי מנפיקה כרטיסי אשראי וגם סולקת עסקאות אשראי.
ישנם 5 מותגי כרטיסי אשראי המונפקים ונסלקים בישראל: Visa, MasterCard, American Express, Diners, וישראכרט מקומי.
להלן טבלה ובה מספרי טלפון של מוקדי השירות העסקיים של כל חברה ורשימת המותגים הנסלקים על ידי כל חברה:

חברת אשראיפרטי התקשרותסולקת את המותגים
לאומי קארדאשת קשר עינת גנון 054-5215128
Email:einat_g@leumi-card.co.il
MasterCard ,Visa
ישראכרט – מרכז העסקים1-800-840-840
שלוחה 1
American Express
MasterCard ,Visa
ישראכרט מקומי
כ.א.ל – מוקד שירות עסקים5726555- 03MasterCard ,Visa
Diners


הנחיות לתהליך מול חברות האשראי :

1. יצירת קשר מול חברות האשראי.
2. קבלת שאלון מחברת האשראי.
3. דרישת חברות האשראי לאבטחת מידע היא להצפין את דף התשלום באתר באמצעות מפתח SSL.
4. יש להציג באתר תקנון ותנאי שימוש.
5. לאחר מילוי השאלון והצגת כל הפרטים הנדרשים תתואם מולכם פגישה עם נציג חברת האשראי לחתימה על ההסכמים וקבלת מספר ספק אשראי.