דוחות

התאמות אשראי – מגוון בקרות ודוחות:

  • בקרת שידורים – בקרה ברמת כל עסקה ששודרה ונקלטה בחברת האשראי.
  • בקרת עמלות – בדיקת העמלה הנגבית בפועל על ידי חברות האשראי כנגד הסכמי העמלות מול אותן חברות.
  • סיכום עסקות – מחולל דו"חות המאפשר קבלת תמונה שלמה על כל העסקאות שנעשו בכרטיסי אשראי.
    הדו"ח מאפשר פילוח לפי פרמטרים שונים והצגת הנתונים בצורות שונות דוגמת זיכוי עתידי לפי תאריך שידור או זיכוי/סניף/חברת אשראי ועוד.
  • פעולות מיוחדות – דו"ח על כל הפעולות החד-צדדיות שנעשו על ידי חברות האשראי והניכיון ואינן קשורות לעסקה ספציפית דוגמת דמי ניהול, קיזוז עמלות, שכירות מכשירים ועוד.
  • דו"ח תזרים – מציג צפי תזרים מזומנים עתידי ואת כל הזיכויים והחייבים שקרו בפועל, ניתן לפלח לפי פרמטרים שונים דוגמת חב' סולקת, סניף, סוג אשראי, תאריכים ועוד, הדו"ח מהווה בסיס לטובת ביצוע התאמות בנקים.