חשבונית דיגיטלית שנשלחת במייל

הפקת חשבונית דיגיטלית (מס/קבלה) במייל ללקוח מיד בסיום תהליך הרכישה באתר או באפליקציה.

 • שירות יעיל יותר ללקוח
 • חסכון משמעותי בכוח אדם
 • חסכון בניירת, זמן ועלויות משלוח.

 

 סוגי חשבוניות דיגיטליות

 • חשבונית מס.
 • חשבונית מס קבלה.
 • חשבונית מס PayPal.
 • קבלה.
 • קבלה תרומות.

יתרונות הפקת חשבונית דיגיטלית

 • דוחות מפורטים לפי חתך תאריכים, סטטוס חשבונית וכד'.
 • מנגנון שחזור ואיתור חשבוניות.
 • אין צורך בהפקת חשבונית ידנית.
 • חסכון משמעותי בהוצאות כוח אדם, ניירת ומשלוח.
 • הפקת חשבונית דיגיטלית במייל אינה כרוכה בהתקנת תוכנה או חומרה נוספת.
 • ניתן לפרט מספר מוצרים בגוף החשבונית.
 • ניתן להעביר ריכוז חשבוניות למערכת הנהלת החשבונות.
 • ממשק ניהול יעיל ופשוט עם דוחות סיכום ואחזור חשבוניות בחתכים שונים.
 • אפשרות להוספת לוגו של בעל העסק למסמך החשבונית.
 • תמיכה בשפת המסמך – אנגלית/עברית.
 • תמיכה במט"ח.

 

הפתרון ניתן בהתממשקות מלאה ובשיתוף פעולה עם חברת הפקת חשבוניות המוסמכת על ידי רשויות המס.